صفحه : 1 | 2 | 3 | 4

کارخانجات آرد ایران

** به ترتیب الفبا در استان **

خراسان
تلفن

نشانی

نام كارخانه

---
بابركت
تربت جام كيلومتر 7 تايباد
جام حصار
---
خراسان
---
خوشه طلائي
قوچان كيلومتر 2 جاده شيروان
رضا قوچان
---
رضا مشهد
كيلومتر 24 جاده قوچان
زرين
سبزوار شهرك صنعتي
ستاره بيهق
نيشاپور شهرك صنعتي خيام
سربداران
جاده فريمان كيلومتر 20
سفيد طوس
كاشمر كيلومتر 15 جاده تربت حيدريه  
سفيد كاشمر
---
سفيد گلبرگ
نيشاپور جاده سبزوار
سفيد نيشاپور
بجنورد  آشخانه كيلومتر 25 بجنورد
شريعت آشخانه
چهار راه ابوطالب
طوس
---
فجر
پشت ارامگاه فردوسي  
قدس رضوي
تربت حيدريه شهرك صنعتي
كاشت و برداشت
شيروان كيلومتر 8 جاده بجنورد
مطيع
شهرك صنعتي توس
ميثم ستاره طوس
گناباد جنب سيلو
نگين گل شرق
بيرجند شهرك صنعتي
والسي بيرجد
سبزوار كيلومتر 8 شاهرود
والسي سبزوار
سه راهي شانديز
وثاق
خوزستان
تلفن

نشانی

نام كارخانه

 
اهواز كيلومتر 5 خرمشهر
اهواز
 
بهبهان 10 كيلومتري جاده شيراز
بهبهان
 
اهواز اول جاده انديمشك
جنوب
 
شوشتر كيلومتر 5 جاده شوشت
جوانه
 
خرمشهر شهرك صنعتي  اقاي علي ستونگر
خرمشهر
 
اهواز سه راه خرمشهر اول حميدي
خوزستان
 
دزفول غرب پل قديم
شعله
 
اهواز كوروش روبروي خيابان دانيال
فلاحت
 
مسجد سليمان نفتك سه راه تلخاب
مسجد سليمان
زنجان
تلفن

نشانی

نام كارخانه

خ خرمشهر روبروي شهر بازي
تابان
شهرك صنعتي علي اباد فاز 2
دانه زري
شهرك صنعتي بلوك مواد غذايي
سنبل
شهرك صنعتي علي اباد فاز 2
فخر
----
گندم طلائي
جاده ترانزيت تهران زنجان
مينو خرمدره
سمنان
تلفن

نشانی

نام كارخانه

سمنان خ 1 الهي
آرد و سبوس
سمنان كيلومتر 15 جاده سمنان
اميد
دامغان خ شهيد بهشتي م امام رضا
دامغان
شاهرود كيلومتر 12 جاده ازاد شهر
سرچشمه شاهرود
گرمسار كيلومتر 3 جاده سمنان
گرمسار
سیستان و لوچستان
تلفن

آدرس  

نام كارخانه

خ امام خميني غربي
اخوان نشاطي
ايرانشهر كيلومتر 7 جاده بم
تعاوني 9 ايرانشهر
زابل كيلومتر 7 جاده اديمي
زابل
كيلومتر 5 جاده كرمان
زاهدان آلا
ايرانشهر كيلومتر 5 جاده بم
ستاره ايرانشهر
خ فاضلي روبروي شهرك جوشكاري
شهركي
كيلومتر 5 جاده كرمان
كنگان
خ امام خميني تقاطع شهيد مزاري
كوثر- اميد يار
خاش كمربندي سروان
گل چرخ
كيلومتر 5 جاده كرمان جنب باسكول عدالت
ليونا
فارس
تلفن

نشانی

نام كارخانه

شيراز كيلومتر 15 جاده شيراز
آسيا
فارس اقليد
اقليد
---
پاسارگاد
بلوار مدرس انتهاي بلوار كاوه
پرورده
بلوار گلستان جاده كفترك كيلومتر 12  
خباز آرد
شيراز بلوار مدرس مقابل پايگاه هوايي
خوشه فارس
شيراز فلكه اطلس بلوار هجرت  
سپيدان
جهرم نرسيده به نيروگاه
سفيد جهرم
شيراز بلوار نصر جاده كفترك
سنبله
خ حافظ روبروي هنرستان طالقاني
شبانكاره
كيلومتر 2 جاده بلوار نصر
عربزاده
---
فسا
شيراز كيلومتر 15 جاده شيراز
كامران
---
نصر لامرد
اباده كيلومتر 2 جاده اصفهان
وحدت
قزوین
تلفن

نشانی

نام كارخانه

قزوين بهنان آرد كيلومتر 15 جاده قزوين رشت
بهنان
جنب پليس راه قزوين كرج
شمس آذر
تاكستان مقابل سيلو
فرد
قزوين كيلومتر 10 تاكستان
مغز گندم
قم
تلفن

نشانی

نام كارخانه

كيلومتر 5 جاده اراك
بيزان
كيلومتر 5 جاده قديم اصفهان
درخشان
كيلومتر 5 جاده اراك
قم

برای اضافه کردن نام شرکت / کارخانه با ما تماس بگیرید