کاربران عزیز

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید و سپس دکمه ارسال را کلیک نمایید
پاسخ شما به سوالات برای بهتر شدن سایت کمک زیادی خواهد کرد
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


آیا مایلید ارسال خبرنامه آرد و نان برای شما ادامه یابد؟     بلی  خیر
زمانهای بازدید شما از سایت آرد و نان ؟  روزانه   هفنگی   ماهیانه   گاه گاه  
از طراحی سایت و دسترسی به اطلاعات راضی هستید؟  بله    تاحدودی   خیر  
از اطلاعات موجود در بخش فارسی راضی هستید؟  بله    تاحدودی   خیر   
موارد جدیدی که مایل هستید در وب سایت اضافه شود؟
اگر مایل هستید اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:
نام و نام خانوادگی :
نام شرکت :
ایمیل :
سمت :