سیلوسازان

ردیف نام شرکت تلفن فکس  نشانی
1 فن آوران سازه گهر 22831643 22831642-0935/6314088 تهران-فرمانيه-خ عسگريان-خ حسينی-خ نقيبيان-کوچه نور-پ8
2 سیلو سازان پرشین 88100976 88723815 جردن-خ قبادیان شرقی-پ17-واحد14