ماشین آلات نان سنتی

ردیف نام شرکت تلفن فکس  نشانی
1 بارک 76262120-76262219 76263064-0912-1214405 تهران-جاده آبعلی-سه کیلومتر بعد از پلیس راه جاجرود- خ یاس باغک- خ دوم
2 يکتا نان تهران  02294322870 0229-4381720 تهران-خ اشرف اصفهانی-باغ فيض-خ 22بهمن-خ جنت -پ21
3 تکنوپخت رفسنجان 0391-8223210-4 0391-8223215 رفسنجان-ابتدای جاده کرمان-رفسنجان