گروه ها و کانالهای تلگرامی آرد و نان
سرمقاله، روی جلد و گزارشات شماره 96 ما درباره گروههای تلگرامی در باره آرد و نان مورد توجه و استقبال زیادی واقع شد.
با توجه به این که در این گروهها و کانال ها خوشبختانه تبادل اطلاعات و تجربیات بسیار خوبی صورت می گیرد که بسیار مورد نیاز صنایع آرد و نان کشور است، ماهنامه آرد و نان در سایت و مجله خود اسامی و مشخصات این گروهها را برای ارتباط بیشتر درج کرده است.
کانال ماهنامه آردو نان به نشانی @irannan نیز اطلاع زسانی درباره آرد و نان را آغاز کرده است.
اگر گروهها و کانال های آرد و نانی وجود دارند که در لیست ما نیستند لطفا از طریق پست الکترونیکی mail@ard.ir ما را مطلع کنند تا نام و مشخصات آنان نیز در این جدول اضافه شود
ماهنامه آرد و نان
تاریخ آخرین به روز رسانی : 23/04/1396
کانال های تلگرامی آردو نان
نام مدیر تعداد اعضا نام فارسی ردیف
دکتر بخشی 1150 کانال مجله آرد و نان 1
محمدرضا خواجه 792 کانال باشگاه نان کامل 2
خانم ترکمندی 760 کانال غلات نیوز 3
- 627 کانال آموزشگاه قنادی و آشپزی یلدا 4
- 550 کانال شیرینی نان 30 5
خانم مرادی 483 کانال انجمن آردسازان 6
- 519 کانال شرکت صنایع نان سالم و دستگاه های نانوایی 7
شرکت آرکازه 507 کانال صنایع غذایی آرکازه 8
فیدار صنعت 462 کانال تنور داغ 9
صنایع غذایی کوبو دنا 366 کانال صنایع غذایی کوبو دنا 10
نان سحر 332 کانال پیشرفت پخت سحر 11
مهندس سلیمانی 308 کانال بهبوددهنده رازی 12
خانم سحر قنبری 283 کانال نشریه نگاشته 13
کانال ناب مایه 238 کانال ناب مایه 14
حسین گلرخ 232 کانال آسان پخت ساوه 15
صابر زارع 208 کانال نان سالم 16
نان دهقان شیراز 225 کانال دوسنداران نان سالم 17
سعید 217 کانال تنور سفارش آنلاین 18
مهدی اسماعیلی 202 کانال مهندسی سپنتا 19
حمید 200 کانال نانوایان بهارستان 20
شرکت جالکو 181 کانال جالکو 21
امین اسماعیلی 172 کانال برسا مکانیک 22
علیرضا آقائی 174 کانال کمپین حمایت از نان سبوسدار تهران والبرز 23
نمایشگاه نان ایبکس 153 کانال ایبکس 24
مهندس مدنی 144 کانال فناوران سازه گهر 25
- 128 کانال نان کامل برکت تبریز 26
- 123 کانال نان نیوز 27
رضا ایلکا 121 کانال نان شمال 28
- 121 کانال عطر نان عطر زندگی 29
امیر هورانی 110 کانال ایران مایه 30
مهندس بهنام 108 کانال شرکت آرد کار صنعت 31
- 107 کانال غله وخدمات بازرگانی منطقه2 32
شهریاری 106 کانال گندم طلا 33
خانم مهندس قلیج 97 کانال نان افزا 34
خانم مهندس یعقوبی 51 کانال تولیدی آردلیونا 35

گروه های تلگرامی آرد و نان
نام مدیر تعداد اعضا نام فارسی ردیف
محمد رضا خواجه 1777 گروه هوا داران نان کامل 1
محمد هاشم سرشار 880 گروه تنور داغ 2
مهندس زارعین 597 گروه آسیابانان 3
بهبود دهنده رازی 576 گروه رفع مشکلات آرد 4
محمود سرباز وطن 553 گروه جامعه مهندسین آرد و نان ایران 5
حبیب صحراپور 465 گروه سازندگان صنعت آرد 6
- 450 گروه تامین کنندگان صنعت غلات 7
- 378 گروه صنایع بهبود نان مهرآسا 8
امین اسماعیلی 366 گروه نان برکت الهی 9
آذر رحیمی 356 گروه مهندسین متخصصین آردونان 10
علی اسماعیلی 353 گروه تولیدکنندگان نان حجیم و نیمه حجیم اصفهان 11
- 338 گروه نانوایان استان یزد 12
انجمن غلات 333 گروه انجمن  علمی غلوم و فناوری غلات 13
رضا ایلکا 264 گروه نان شمال 14
آرش طاهری 248 گروه کانون گندم، آرد ونان 15
- 238 گروه نان حجیم و نیمه حجیم پزان 16
یحیی پور 176 گروه خبازان ترشیز 17
خسروی 100 گروه پویش نان آزاد 18
- 69 گروه نانوایان قائمشهر و حومه 19
بهبود دهنده رازی 62 گروه رفع مشکلات نان 20
- 58 گروه 22 آبان روز ملی نان 21

گروههاي كاريابي
نام مدیر تعداد اعضا نام فارسی ردیف
- 3236 گروه فانتزی کاران 1
امیر اکبری 3194 گروه قنادان و فروشندگان لوازم قنادی 2
خاتمی 2616 کانال اتحادیه نانوایان 3
حسین محرابی 2528 قهوه خانه نواب 4
- 2061 شاطر سنگگی - مرشد 5
- 1463 کانال اتحادیه نانوایان ایران 6
کاریابی سنگک 1309 قهوه خونه سنگگی 7
- 1094 قهوه خانه مش حسین 8
محمود نخعی 1054 کاریابی سنگگ آنلاین 9
حسام 1030 کانال نانوایان 10
- 647 نان اصیل ایرانی 11
- 530 نانوایان 20 12
- 517 نانوایان نمونه پایتخت 13
امیر هورانی 416 کانال نیازمندی نانوا 14
- 222 سنگک آنلاین دوبی 15
- 188 قهوه خانه تافتون- بربری و لواش 16
- 102 نانوایان پنجه طلا 17
- 97 گروه سنگک پزان 18
- 79 سنگک پزان 19

لطفا برای ملحق شدن به گروه های بالا روی اسامی گروه ها کلیک کنید